Zobowiązania chlebodawcy względem zatrudnionego

Obowiązki pracodawcy w stosunku do pracobiorcy można w zasadzie podzielić na szczegółowe oraz ogólne. Wszelkie wypływają z przepisów prawa pracy kodeksu pracy bądź przepisów szczegółowych.
Jakie główne zobowiązania ma pracodawca w stosunku do pracobiorcy? Obowiązek zatrudniania pracownika jak też obowiązek wypłacania zatrudnionemu uposażenia za pracę są to dwa najważniejsze ogólne obowiązki chlebodawcy. Obowiązek zatrudniania pracobiorcy wynika rzecz jasna z mocy umowy o pracę albo innego aktu, który jest podstawą zaangażowania pracownika (na przykład aktu mianowania). W jego zakresie leży użyczenie pracobiorcy stanowiska pracy w zakładzie, na którym powinien on świadczyć pracę, do jakiej będzie zobligowany. Pracodawca zobowiązany jest przyjmować do pracy pracobiorców zgodnie z umiejętnościami a także doświadczeniem zawodowym pracownika, a również jego stanem zdrowia. Zatrudnianie powinno odbywać się przy zajęciach, jakie są dozwolone dla poszczególnych osób (np.

Jeśli interesuje Cię przedstawiany tekst, odszukaj witrynę (http://www.muzyka-bez-zaiks.pl/), która opisuje analogiczne wątki, także będą zapewne interesujące.

pań). Chlebodawca ma obowiązek zaznajamiania pracobiorców, którzy podejmują pracę z obszarem ich zadań, a również z ich uprawnieniami. Jakiego rodzaju obowiązki organizacyjne ma pracodawca (zobacz również rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę)? Pracodawca powinien zorganizować proces produkcyjny oraz zapewnić, ażeby przebiegał on w przyjętym rytmie pracy. Pracodawca musi również płacić składki na ubezpieczenie społeczne.


długi
Autor: Bryant Surety Bonds
Zaczerpnięte z: http://www.flickr.com


Pracodawca powinien też dążyć do uczynienia miejsca otoczeniem wolnym od dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na wiek niepełnosprawność, religię, obywatelstwo, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, a także ze względu na pracę na czas określony bądź nie określony czy też w pełnym bądź w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Czy chlebodawca ma obowiązek troszczyć się o umiejętności zawodowe pracowników? Tak, chlebodawca powinien udzielać pracobiorcom pomocy w podwyższaniu tych kwalifikacji. To zresztą jedna z podstawowych zasad prawa pracy.
23-11-2019
Do góry
Zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.